Odwilż’: Kontekst historyczny i rekomendacje do oglądania

Odwilż: Kontekst historyczny Odwilż to okres w historii Polski, który nastąpił po stalinowskiej epoce. Rozpoczęła się ona w 1956 roku i trwała do 1970 roku. Był to czas liberalizacji politycznej, gospodarczej i społecznej, który przyniósł ze sobą wiele zmian w kraju. Odwilż była okresem otwarcia na wpływy zachodnie i dążenia do modernizacji. Rekomendacje do oglądania […]

Czytaj więcej