Kluczowe elementy ustawy o referendum ogólnokrajowym

Kluczowe elementy ustawy o referendum ogólnokrajowym Referendum ogólnokrajowe jest jednym z instrumentów demokracji bezpośredniej, który pozwala obywatelom na bezpośredni udział w procesie decyzyjnym. Kluczowym dokumentem regulującym zasady przeprowadzania referendum jest ustawa o referendum ogólnokrajowym. Ustawa o referendum Ustawa o referendum określa szczegółowe zasady i procedury dotyczące przeprowadzania referendum ogólnokrajowego. Zawiera m.in. definicję referendum, warunki jego […]

Czytaj więcej